Alopecia areata

        Alopecia areata se karakteriše naglom pojavom jednog ili više kružnih, jasno ograničenih delova bez dlake, različite veličine, najčešće na koži glave, a ređe na nekom drugom predelu tela (obrve, brada, brkovi, ruke ili noge ).

       Uzroci alopecie areate su nepoznati. Iako su mnogi slučajevi nastali posle jakog emocionalnog stresa, do sada nije egzaktno dokazana patogeneza stresom uslovljene alopecie areate. Do pre desetak godina svi slučajevi alopecie areate ispitivani su sa fokusom ( stomatološki fokus, hroničnu upalu krajnika i upalu sinusa ). Najnovijim istraživanjem, uzrocima gotovo da se i ne pridaje značaj. Alopecia areata se može registrovati kod više članova jedne porodice ( naravno, ne istovremeno). Postoji velika uloga genetske sklonosti u pojavi alopecie areate. Postoje različiti stavovi : neki autori našli su pozitivnu porodičnu anamnezu u čak 27 % svih pacijenata sa alopeciom areatom, dok drugi autori genetsku sklonost negiraju.

        Alopeciu areatu karakteriše nagla pojava ograničenih kružnih i ovalnih predela različite veličine. Broj ovih predela je različit, od jednog do više njih. Ukoliko se periferno šire, mogu zahvatiti veću površinu. Ako postoji više pogođenih površina koje se šire, može doći do njihovog međusobnog sastavljanja i formiranja većih površina bez dlake nepravilnog oblika , ili ređe, do totalne alopecie. Površina bez dlake koja zahvata potiljačnu regiju kože glave naziva se ofiazom (OPHYASIS).  Ofiaza se smatra klinički lošim prognostičkim znakom, jer često pokazuje tendenciju ka razvoju u totalnu alopeciu kod klasičnih oblika terapije, dok terapija Marbo preparatima rešava problem u   95 % slučajeva.

        Iako se alopecia areata najčešće viđa na koži glave, može se razviti na bilo kojoj drugoj regiji kože: obrvama, trepavicama, bradi, brkovima, telu, rukama ili nogama, a izuzetno istovremeno na svim, što uzrokuje razvoj univerzalne alopecie ( alopecia universalis ).

Do spontanog popunjavanja ogolelih delova može doći u roku od nekoliko meseci. Prve promene se vide posle 3 – 6 nedelja, a potom  u različitim vremenskim  intervalima.

Alopecia areata je često, obično benigno, hronično oboljenje kože glave čiji uzroci još uvek nisu potpuno ispitani. Alopecia areata se može pojaviti bez prethodnog upozorenja, kod oba pola, u bilo kom starosnom dobu, najčešće između 20-40 godine života. Karakterističan simptom je pojava jasno oivičenih mesta, pečata, bez kose. Kod 60% obolelih, oboljenje započinje  pojavom površine veličine od oko 0.5mm-1cm na kome dlake potpuno nedostaju. Koža glave je nepromenjene boje, a na rubovima obolelog mesta kosa lako opada. Nakon pojave prvog obolelog kruga (pečata), često slede ostali, i spajaju se, formirajući veće površine bez kose.

        Gubitak obrva i trepavica, čest je kod obolelih, i može predstavljati jedini znak oboljenja. Nakon pojave početne promene, oboljenje može poprimiti različit tok.

Ponovni rast kose može započeti na jednom, uz istovremenu progresiju i na drugim mestima. Dlaka je u početku tanka i slabog pigmenta, a kasnije poprima uobičajenu debljinu i boju. Emocionalni stresni događaji često prethode pojavi novih, ili pogoršavaju već postojeće promene kod obolelih od alopecie areate.

Izuzetak predstavljaju slučajevi u kojima emocionalni stres nastaje kao posledica nastalih pečata.

Različita su mišljenja o uzrocima pojave ovog oboljenja. Većina stručnjaka smatra da je alopecia areata autoimuno oboljenje , kod koga  genetski faktori značajno utiču na tok i prognozu oboljenja.

Da je alopecia areata autoimuno oboljenje ukazuje i njena značajno česta udruženost sa drugim autoimunskim bolestima.

        Najveći broj slučajeva alopecie areate ima dobru prognozu. Kod klasičnih oblika postoje izgledi za spontani porast dlake koji bi se trebao pojaviti u prvih 6 meseci. Pravila ne postoje. Poznato je da u klasičnoj medicini ne postoji lek koji bi doveo do trajnog izlečenja, s obzirom da su kod obolelih prisutni različiti činioci, koji utiču na tok i prognozu bolesti, stoga je MARBO AKTIVATOR, u kombinaciji sa ostala dva Marbo preparata, jedinstven u svetu preparat koji u vrlo visokom procentu  vraća izgubljenu kosu, i to veoma jednostavnom upotrebom. Za razliku od savremenih medicinskih preparata koji se koriste u ovu svrhu,sa brojnim neželjenim delovanjima, kontraindikacijama i interakcijama sa drugim lekovima, MARBO AKTIVATOR je potpuno siguran ( čak i za decu ), netoksičan, ne reaguje sa drugim lekovima i ne masti kosu.