Aktivator Marbo

  • Marbo Aktivator je 100% prirodna formula za lečenje oboljenja alopecia areata (opadanje kose na pečate). Uspešan je u lečenju svih oblika alopecie areate, od najblažih sa jednim ili više pečata, do alopecie totalis, potpunog gubitka kose. Nakon dve decenije iskustva, potvrđeno je da je Marbo Aktivator jedan od najuspešnijih prirodnih preparata u svetu protiv alopecie areate.