Slike

Pacijentkinja: R.S. (1956. g.)
Anamneza: Gubitak kose na potiljku veličine 5×5 cm.
Prvo korišćenje: 07.02.2000.
Nalaz: Na potiljačnom predelu area veličine 5×5 cm, a postoji i tendencija širenja.
Dijagnoza: Alopecia areata
Tretman: Aktivator Marbo
Završni pregled:03.08.2000. Kosa je u potpunosti izrasla. Normalne je pigmentacije i gustoće.

 

Pacijentkinja: D.N. (1983. g.)
Anamneza: Prva pojava pečata prećnika 2 i 3 cm. Lečena je u Dermatološkoj klinici bez uspeha.
Prvo korišćenje: 08.02.2000.
Nalaz: Pečati veličine 2×2 i 3×2 cm u temporalnoj regiji. Kosa ne opada u okolini, ali je u potpunosti proređena.
Dijagnoza: Alopecia areata multilokularis
Tretman: Aktivator Marbo (kontrola za 2 meseca).
Kontrolni pregled:17.04.2000. Na ogoljelim područjima je vidan porast kose, normalne je pigmentacije od ruba prema centru.
Završni pregled:16.08.2000. Kosa je u potpunosti narasla. Sve aree su pokrivene normalno pigmentovanom kosom.

 

Pacijentkinja: R.S. (1965. g.)
Anamneza: 1999. g. pojava aree na temenu. Nakon niza pokušaja lečenja počinje sa korišćenjem preparata Marbo.
Prvo korišćenje: 04.02.2000.
Nalaz: Na temenu area veličine 2×2 cm. s pojedinim vlasima. Kosa u okolini stabilna.
Dijagnoza: Alopecia areata
Tretman: Aktivator Marbo (kontrola za mesec dana).
Kontrolni pregled:09.03.2000. Na pečatu pojava pigmentovane kose proređenog rasporeda.
Završni pregled:05.04.2000. Alopetične površine su u potpunosti pokrivene tamnim vlasima.

 

Pacijent: M.I. (1994. g.)
Anamneza: 1999. g. pojava prvog pečata veličine nokta. Nakon mesec dana pečat se povećao i bio veličine 5x5cm. Prvo se lečio na IDV KSS sa Sinodermom (2x1gr. na 15 dana), zatim Pantenolom, ali nije bilo nikakvog efekta.
Prvo korišćenje: 18.12.1999.
Nalaz: Pečat na potiljku veličine 4×4 cm. Opadanje kose ne postoji na rubovima aree.
Dijagnoza: Alopecia areata multilukolaris
Tretman: Aktivator Marbo (kontrola za 40 dana).
Kontrolni pregled:08.02.2000. Na arei je vidljiv porast kose po celoj površini. Kontrola za mesec dana.
Kontrolni pregled:10.03.2000. Cela ogoljena površina je pokrivena svetlijim vlasima od kose u celini. Marbo koristiti na 3 dana, kontrola za mesec dana.
Završni pregled:15.04.2000. Kosa je u potpunosti porasla i normalne je pigmentacije.

 

Pacijent: M.L. (1987. g.)
Anamneza: U maju 1999. pojava aree bez kose na desnoj parietalnoj regiji. Za dva meseca kosa je porasla. Novo pogoršanje krajem oktobra 1999., u frontno-parietalnoj regiji, predominantno na desnoj strani. Trepavice su opale na gornjim kapcima. Bio je na pregledu kod psihologa, a jedini nalaz je da je emotivan.
Prvo korišćenje: 14.12.1999
Nalaz: Area veličine 10×10 cm u fronto-parietalnoj regiji. Površina nije u potpunosti ogolela.
Dijagnoza: Alopecia areata
Tretman: Aktivator Marbo (kontrola za 2 mjeseca).
Kontrolni pregled:24.02.2000. Porast terminalnih vlasi u potpunosti na prethodno ogolelom pečatu.
Završni pregled:17.04.2000. Kosa potpuno porasla. Dalje posavetovano samo negovanje kose.

 

Pacijentkinja: M.M. (1999. g.)
Anamneza: Prvi pečati nastali u januaru 2003. sa tendencijom širenja.
Prvo korišćenje: 10.06.2003.
Nalaz: Negativna klinička prognoza, jer je bolest zahvatila potiljačnu regiju – ofijaza.
Dijagnoza: Alopecia areata
Tretman: Aktivator Marbo
Završni pregled:03.08.2005. Kosa je u potpunosti porasla.

 

Pacijent: N.D. (1994. g.)
Anamneza: Od juna 2003. pojava area bez kose sa tendencijom širenja i potpunog gubitka kose na desnoj parietalnoj regiji. Klinički lečen, bez rezultata.
Prvo korišćenje: 03.12.2004.
Nalaz: Foto dokument.
Dijagnoza: Alopecia areata
Tretman: Aktivator Marbo
Kontrolni pregled:06.01.2005. Porast kose po čitavoj ogoleloj regiji nakon potrošene 1 bočice Aktivatora, nastavak terapije takođe Aktivatorom.
Završni pregled:26.02.2005. Kosa je u potpunosti porasla.

 

Pacijentkinja: B.T. (1987. g.)
Anamneza: Prvi pečati su se pojavili 1999. Area je bila lokalizovana na temenu veličine 4×3 cm. Započeto je lečenje odmah nakon pojave pečata. Lečena je 2 meseca različitim preparatima, ali bez uspeha. Nakon tri meseca počelo je opadanje kose svugde gde je bio napravljen razdeljak. Po celoj glavi je dobila kraste i folikulitis.
Prvo korišćenje: 18.12.1999
Nalaz: Na temenu pečat veličine 4×3 cm. U predelu razdeljaka proređena kosa.
Dijagnoza: Alopecia areata
Tretman: Aktivator Marbo (kontrola za 2 meseca).
Kontrolni pregled:03.02.2000. Pojava nove zone u predelu levog razdeljka.
Kontrolni pregled:09.04.2000. Zona desnog razdeljka u potpunosti narasla, a vlasi su dužine 0,3 cm. Frontalno kosa neznatno narasla. Kontrola za 2 meseca.
Kontrolni pregled:17.06.2000. Na svim alopetičnim regijama kosa u potpunosti porasla, osim u levoj fronto-parijetalnoj regiji.
Završni pregled:11.08.2000. Kosa je u potpunosti porasla.

 

Pacijentkinja: M.Z. (1948. g.)
Anamneza: Dijagnostifikovana alopecia areata multiokularis i od 2003. godine klinički lečena bez rezultata.
Prvo korišćenje: 11.05.2005.
Nalaz: Foto dokument.
Dijagnoza: Alopecia areata multiokularis
Tretman: Aktivator Marbo
Završni pregled:
27.12.2005.
Kosa je u potpunosti porasla.

 

Pacijent: G.S. (1982. g.)
Anamneza: Prvi pečati nastali 1993. Kliničko lečenje u trajanju od 7 godina nije dalo nikakve rezultate.
Prvo korišćenje: 12.04.2000.
Nalaz: Potpuni gubitak kose uključujući i obrve i trepavice.
Dijagnoza: Alopecia areata totalis
Tretman: Aktivator Marbo
Kontrolni pregled:
2001.
Snažan porast kose po čitavoj ogoleloj regiji.
Završni pregled: Nije obavljen zbog promene mesta boravka.

 

Pacijent: M.D. (1971. g.)
Anamneza: Prvi pečati nastali 1991. sa tendencijom širenja.
Prvo korišćenje: 10.09.1993.
Nalaz: Foto dokument.
Dijagnoza: Alopecia areata
Tretman: Aktivator Marbo
Završni pregled:15.02.1994. Kosa je u potpunosti porasla.
Image0522-1 DSC05243
pre posle
pacijent1-pre pacijent1-posle
pre posle